VILKÅR

Indkøb gjort nemt

Vilkår pr. 1. februar 2023 for medlemskab hos Dansk Indkøb A/S CVR 24219690, herefter Dansk Indkøb.

Medlemskabet


Medlemskabet giver medlemmet adgang og ret til at benytte den indkøbsløsning, indkøbsrådgivning og medlemsservice, der til enhver tid tilbydes af Dansk Indkøb. For at sikre medlemmerne de bedst mulige indkøbsbetingelser har Dansk Indkøb løbende en tæt dialog med sine leverandører. Dette betyder, at leverandøraftaler, herunder priser og betingelser, løbende ændrer sig. Den aftalte pris for medlemskabet fremgår af aftalen med Dansk Indkøb og på fremsendte faktura. Dansk Indkøb kan årligt regulere medlemsprisen efter nettoprisindekset fra Danmarks Statistik, dog minimum 2 % p.a.

Medlemskabets varighed og ændringer


Medlemskabet træder i kraft på indmeldingsdatoen enten ved underskrift eller bekræftelse via mail. Medlemskabet forlænges automatisk med en tilsvarende aftaleperiode, hvis Dansk Indkøb ikke har modtaget en skriftlig opsigelse senest 20 dage før udløbet for medlemskabet.

Fakturering


Fakturering for købte varer og/eller serviceydelser fra leverandørerne håndteres direkte fra leverandøren til medlemmet. Overskrider medlemmet betalingsfristen tillægges renter. Rykkergebyrer opkræves i henhold til gældende lovgivning.

Reklamation og erstatningsansvar


Når du handler via Dansk Indkøb accepterer medlemmet, at den pågældende leverandør til enhver tid er at betragte som den reelle og juridiske forretningspart. Det betyder, at medlemmet skal henvende sig direkte til leverandøren ved eventuelle reklamationer over leverancen. Det er til enhver tid leverandørens standardbetingelser, der er gældende.

Såfremt leverandøren misligholder leveringsaftalen, kan medlemmet ikke vinde større ret over for Dansk Indkøb end Dansk Indkøb kan vinde over for leverandøren. Skulle Dansk Indkøb blive mødt med erstatningskrav fra leverandørerne på grund af, at ordrer annulleres som følge af medlemmets manglende betaling, er medlemmet erstatningspligtig over for Dansk Indkøb for de tab Dansk Indkøb måtte lide. Alle priser er ekskl. moms med mindre andet specifikt er oplyst.

Betaling


Alle indbetalinger håndteres af Dansk Indkøbs faktureringspartner. Betalingsfristen er som standard fakturadato + 20 dage. Undtagelser kan forekomme efter endt kreditvurdering eller på udvalgte leverandører.

Deling af medlemsinformation


Medlemskabet er omfattet af markedsføringslovens § 23 og dermed gensidigt fortroligt. For at kunne tilbyde indkøbsrådgivning og optimale priser er Dansk Indkøb dog berettiget til at videregive relevant information om medlemmet til leverandørerne.

Jf. vores Privatlivspolitik bl.a. omhandlende din egen sikkerhed samt sikkerheden for den virksomhed, du repræsenterer, er din adgangskode til Dansk Indkøbs medlemsportal personlig og fortrolig og må derfor ikke deles med andre. Adgangskoder til vores leverandørers webshops, voucherkoder, bookingkoder og øvrige unikke informationer omkring vores rabataftaler, som du erhverver via Dansk Indkøbs medlemsportal ligeledes fortrolige og må ikke deles med personer uden for Medlemsvirksomheden.

Dansk Indkøb Bonus


Ud over fordelagtige priser yder Dansk Indkøb også en bonus for køb hos udvalgte leverandører (herefter bonusleverandører). Betingelserne er anført på vores medlemsportal, www.mit.d-i.dk sammen øvrig information om leverandørerne.

Bonus opspares løbende og kan udbetales 12 måneder efter på baggrund af medlemmets fakturerede køb hos bonusleverandører. Der udbetales kun bonus på baggrund de af medlemmet betalte fakturaer. Dansk Indkøb forbeholder sig ret til at modregne forfaldne fakturaer i medlemmets bonus. Muligheden til at få udbetalt frigivet bonus bortfalder fra ophørsdatoen.

Bonus udbetales af Dansk Indkøb på baggrund af leverandørens data om medlemsvirksomhedens indkøb. Såfremt leverandøren misligholder bonusaftalen, kan medlemsvirksomheden ikke vinde større ret over for Dansk Indkøb end Dansk Indkøb kan vinde ret over for leverandøren.

Frigivet bonus, der ikke er anmodet udbetalt 12 måneder efter frigivelsesdatoen, frafalder.

Information og markedsføring


Dansk Indkøb er forpligtet til at holde medlemmet informeret om nye tiltag via nyhedsbreve eller lignende, samt at informere leverandørerne om medlemmets tilknytning til Dansk Indkøb. Løbende information om Dansk Indkøbs indkøbsløsning er derfor obligatorisk og kan således ikke fravælges. Dansk Indkøbs leverandører har ret til at markedsføre sig over for Dansk Indkøbs medlemmer. Udveksling af data, herunder købsdata mellem Dansk Indkøb og Dansk Indkøbs leverandører er en betingelse for optimal udnyttelse af medlemskabet, hvorfor medlemmet giver tilladelse hertil.

Opsigelse


Opsigelse af medlemskabet skal ske skriftligt til Dansk Indkøb senest 20 dage før udløbet af en medlemsperiode.

Forbehold


Medlemmets ret til at benytte Dansk Indkøbs indkøbsløsning er betinget af, at medlemmet kan opfylde Dansk Indkøbs og leverandørernes almindelige betingelser, samt kan accepteres ud fra Dansk Indkøbs og leverandørernes forretningsmæssige interesser. Dansk Indkøb garanterer og hæfter ikke for leverandørernes produkter og ydelser, herunder eventuelle mangler og disses følgekonsekvenser – ej heller for følgerne af medlemmets handel med leverandørerne, og kan ikke drages til ansvar for problemer af denne karakter.

Opdatering af vores vilkår


Vi kan fra tid til anden foretage ændringer i vores Vilkår. Den nyeste version vil til enhver tid være gældende og altid være tilgængelig på www.d-i.dk. Såfremt vi foretager en ændring, som efter vores eget skøn er væsentlig, vil vi informere dig via en meddelelse på Dansk Indkøbs medlemsportal, eller via en e-mail til den e-mailadresse, der tilknyttet din konto. Såfremt du fortsætter med at logge ind og anvende vores tjenester efter en given ændring er trådt i kraft, accepterer du samtidig vores gældende Vilkår.